Bränsleved köpes!

VI KÖPER ALL VED SOM GÅR ATT FLISA.

INGA KRAV PÅ VIRKESKVALITET!

  • Kvistad stamved. Alla träslag.
  • Längder: 3,0 – 5,5 m
  • Diameter: min 3 cm under bark, max 85 cm under bark.
  • Torrhalt över 55%.
  • Materialet ska vara fritt från stenar, plast och metall.
  • Minimivolym 40 m3 fub.

Transport

Vi kan ordna billig transport inom 20 mils radie från Hallstavik.

OBS! VI TAR INTE EMOT FÄRSK GRAN SOM KAN KLASSAS SOM MASSAVED.

Ring gärna Pait Grüner på 070-4911108 eller mejla, gruner@hjelmgruner.com

Mottagningsplats, Tulkavägen 100, 760 49 Herräng

Skärmklipp 2018-05-30 10.45.10