Kontakt

Pait Grüner – VD, Biobränsle, ekonomi
gruner@hjelmgruner.com
070 4911108
Merike Reino – Möbler
merike.reino@hjelmgruner.com
+372 5102728
 
 
Kontor:              
Hjelm & Grüner AB     
Baldersgatan 4B, 114 27 Stockholm   
 
Tulkaterminalen:
Tulkavägen 100, 760 49 Herräng
 
Hakungeterminalen:   
Åkersbergavägen / Krossvägen, 186 97 Brottby