Biobränsle

Vi har biobränsleterminaler i Hallstavik och Hakunge. Från terminaler sker dagliga leveranser av bränslemix till flera värmeverk. Transporter utförs med egna flisekipage. Vi kör enbart nya bilar med miljöklass EURO 6.